Działalność związana z gospodarką ściekową

  • operaty wodnoprawne oraz programy budowy i rozbudowy gospodarki wodnościekowej (informacje w siedzibie przedsiębiorstwa)

  • nadzory inwestorskie, dobór i kompletacja urządzeń gospodarki wodnościekowej (informacje w siedzibie przedsiębiorstwa)

  • doradztwo przy realizacji i eksploatacji obiektów służących ochronie wód i ziemi (informacje w siedzibie przedsiębiorstwa)