Beztlenowe oczyszczanie wysokostężonych ścieków organicznych

W niektórych gałęziach przemysłu występują ścieki charakteryzujące się wysokim stężeniem związków organicznych. Dotyczy to zakładów takich jak:

  • browary i winiarnie

  • wytwórnie alkoholu

  • zakłady owocowo warzywne

  • zakłady przetwórstwa ziemniaków

  • zakłady celulozowo papiernicze

  • cukrownie

  • mleczarnie

  • zakłady przemysłu mięsnego

W przypadku tego typu ścieków zastosowanie ma proces oczyszczania beztlenowego. Pozwala on na usunięcie do 90 % związków organicznych przy stosunkowo niskim nakładzie energii. W procesie tym mogą ulegać rozkładowi złożone związki organiczne niepodatne na rozkład tlenowy.

Porównanie oczyszczania tlenowego i beztlenowego jest następujące:

 

oczyszczanie tlenowe

oczyszczanie beztlenowe

temperatura procesu

10 – 30oC

20 – 40oC

redukcja ChZT

do 95 %

70 – 90 %

redukcja BZT5

do 90 %

80 – 95 %

zapotrzebowanie energii

wysokie

niskie

odzysk energii

brak

wysoki

koszty inwestycyjne

wysokie

niskie

zapotrzebowanie terenu

wysokie

niskie

Standardowo procesy beztlenowe stosuje się jako pierwszy stopień przed procesem tlenowym oraz do podczyszczania ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

tucz1

Fot: Oczyszczalnia ścieków w cukrowni “Tuczno” Q = 3000 m3/d