Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, dokumentacje do wydania pozwolenia zintegrowanego

 • dokumentacja do wydania pozwolenia zintegrowanego dla potrzeb kampanii afinacyjnej w Cukrowni Chełmża – 2008 r.,

 • raport oddzialywania na środowisko oczyszczalni ścieków dla Gostynina – 2008 r.,

 • Projekt rekultywacji Jeziora Rudnickiego Wielkiego – 2007 r.

 • raport oddzialywania na środowisko oczyszczalni ścieków dla mleczarni Sierpc – 2007 r.,

 • raport oddzialywania na środowisko oczyszczalni ścieków dla mleczarni Rypin – 2006 r.,

 • raport oddziaływania na środowisko suszarni osadów na oczyszczalni ścieków w Grudziądzu – 2006 r.,

 • dokumentacja do wydania pozwolenia zintegrowanego (część wodnościekowa) dla Elana S.A. – 2004 r.,

 • dokumentacja do wydania pozwolenia zintegrowanego (część wodnościekowa) dla Cukrowni Opalenica – 2004 r.,

 • dokumentacja do wydania pozwolenia zintegrowanego (część wodnościekowa) dla Cukrowni Chełmża – 2004 r.,

 • dokumentacja do wydania pozwolenia zintegrowanego (część wodnościekowa) dla Cukrowni Malbork – 2004 r.,

 • dokumentacja do wydania pozwolenia zintegrowanego (część wodnościekowa) dla Cukrowni Dobrzelin – 2004 r.,

 • oczyszczalnia ścieków w Szczutowie (woj. płockie), Q = 180 m3/d

 • oczyszczalnia ścieków w Barcinie (woj. bydgoskie), Q = 3500 m3/d

 • oczyszczalnia ścieków w Złejwsi Wielkiej (woj. toruńskie) Q = 300 m3/d

 • Zakłady Azotowe Włocławek (woj. włocławskie) – ocena koncepcji modernizacji gospodarki ściekowej części azotowej, ocena koncepcji modernizacji gospodarki ściekowej części organicznej, ocena koncepcji modernizacji gospodarki odpadami, ocena rurociągu ścieków przemysłowych organicznych ZAW – GOŚ, ocena oddziaływania na środowisko na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków dla ZAW, ocena oddziaływania na środowisko na etapie projektu budowlanego modernizacji gospodarki ściekowej

 • oczyszczalnia ścieków w Lubiczu (woj. toruńskie) Q = 1200 m3/d

 • oczyszczalnia ścieków dla Cukrowni "Janikowo" (woj. bydgoskie) Q = 3000 m3/d (na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarownia terenu oraz na etapie rozwiązań projektowych)

 • oczyszczalnia ścieków dla Lucienia (woj. płockie) Q = 100 m3/d

 • oczyszczalnia ścieków dla Czernikowa (woj. włocławskie) Q = 500 m3/d (na etapie ustalania
  warunków zabudowy i zagospodarownia terenu oraz na etapie rozwiązań projektowych)

 • ocena oddziaływania na środowisko galwanizerni ZU-H "GALWANEX" w Aleksandrowie Kuj. (woj. włocławskie)

 • ocena na etapie rozwiązań projektowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Karwno (woj. słupskie)

 • Zakłady Mięsne “Viando” w Radojewicach (woj. kujawsko-pomorskie), ocena oddziaływania oczyszczalni na środowisko na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i projektu budowlanego

 • Inowrocławskie Kopalnie soli “Solino” (woj. kujawsko-pomorskie) ocena wpływu na środowisko poboru przez

 • Inowrocławskie Zakłady Chemiczne “Soda Mątwy” S.A. wody z Noteci Wschodniej
  ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków w Chełmnie Q = 5.000 m3/d (woj. kujawsko-pomorskie)

 • Raport oddziaływania na środowisko Dworca Autobusowego PKS przy ulicy Dąbrowskiego w Toruniu wraz z centrum handlowym, hotelem turystycznym i modernizacją układu komunikacyjnego

 • raport oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków dla miasta Brodnica Q = 8.000 m3/d

 • raport oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków dla Potulic Q = 1.600 m3/d

 • raport oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków dla Wojnowa Q = 400 m3/d

 • raport oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków w Potulicach Q = 1.600 m3/d (2002 r.)

 • raport oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim Q = 1.800 m3/d (2003 r.)

 • raport oddziaływania inwestycji na środowisko linia recyklingu odpadów polimerowych o wydajności 6.300 t/rok w Elana S.A. (2003 r.)