Zarząd

listopadmgr inż. Ireneusz Plichta – inżynier ochrony wód. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania. Posiada uprawnienia projektowe w zakresie urządzeń ochrony wód i powierzchni ziemi, jest Rzeczoznawcą Budowlanym w zakresie urządzeń ochrony wód oraz Biegłym Wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania inwestycji oraz postępowań wodnoprawnych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje wykonywanie dużych projektów dla obiektów przemysłowych i komunalnych w kraju i za granicą. Ważniejsze projekty to: suszarnie osadów na oczyszczalni ścieków w Opolu i Grudziądzu, oczyszczalnia ścieków dla mleczarni w Łaszczowie (pierwsza oczyszczalnia beztlenowa w polskim przemyśle mleczarskim), Piotrkowie Kujawskim, Sierpcu, Łowiczu, Ostrowi Mazowieckiej, Piątnicy, Rypinie, oczyszczalnia ścieków dla Cukrowni “Tuczno”, “Kętrzyn”, modernizacja gospodarki ściekowej Zakładów Azotowych Anwil S.A. Q = 25.000 m3/d. Opracowywał również założenia modernizacji gospodarki wodnościekowej Cukrowni “Olmedo” w Hiszpanii (przerób dobowy 12.000 Mg buraków). Inżynier Rezydent zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Torunia (ISPA). Jego projekty wyróżniane były Nagrodą I stopnia NOT za wybitne osiągnięcia techniczne za “Modernizację gospodarki wodnej Kombinatu Cukrowniczego “Chełmża”, Nagrodą II stopnia NOT za wybitne osiągnięcia techniczne za “Oczyszczalnię ścieków dla Cukrowni “Tuczno”, Nagrodą Wojewody Toruńskiego za modernizację gospodarki ściekowej Cukrowni “Unisław”, Nagrodą II stopnia NOT za wybitne osiągnięcia techniczne za “Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków w gminie Ciechocin”. Autor szeregu publikacji z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska. Członek Rady Progarmowej czasopism Forum Eksploatatora i Agro Industry.

Lista publikacji

tel/fax 56 678 98 34,    kom. 602 848 743

e-mail: i.plichta@pro-eko.pl