Komunalne oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne

 • Bioeletrownia na oczyszczalni ścieków dla Tolkmicka – 2017 r.

 • Oczyszczalnia ścieków dla Zduńskiej Woli, Q = 38 000 m3/d, instalacja hydrolizy – 2017 r.

 • Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim Q = 17 000 m3/d – 2016 r.

 • Oczyszczalnia ścieków dla Grudziadza, Q = 35 000 m3/d, modernizacja stacji cedzenia ścieków i punkt przyjmowania substratów zewnętrznych – 2016 r.

 • Oczyszczalnia ścieków dla Unisławia Q = 900 m3/d – 2016 r.

 • Koncepcja modernizacja oczyszczalni ścieków dla Lodzi (wprowadzenie hydrolizy, deamonifikacji, kontrolowanego strącania struwitu) Q = 60 000 m3/d – 2016 r.

 • Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków dla Słupska (sucha fermentacja, hydroliza, deamonifikacja, kontrolowane wytrącanie struwitu) Q = 40 000 m3/d – 2016 r.

 • Koncepcja modernizacja oczyszczalni ścieków dla Lodzi (wprowadzenie hydrolizy, deamonifikacji, kontrolowanego strącania struwitu) Q = 170 000 m3/d – 2016 r.

 • modernizacja oczyszczalnia ścieków w w Toruniu Q = 65.000 m3/d – 2015

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Sierpcu Q = 6000 m3/d – 2015 r.

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Kościerzynie Q = 4500 m3/d – 2015 r.

 • oczyszczalnia ścieków w Toruniu Q = 65.000 m3/d, koncepcja modernizacji + projekt komory fermentacyjnej – 2015 r.

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Tychach w zakresie gospodarki osadowej Q = 60 000 m3/d – 2014 r.

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Czernikowie Q = 1000 m3/d – 2014 r.

 • oczyszczalnia ścieków w Grudziądzu – agregat kogeneracyjny – 2014 r.

 • oczyszczalnia ścieków w Toruniu – Q = 65.000 m3/d – stacja separatorów i płuczek piasku – 2010 r.

 • oczyszczalnia ścieków w Dębicy – Q = 21.000 m3/d – stacja agregatów kogeneracyjnych 200 kWel – 2010 r.

 • modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Brodnicy – Q = 9.000 m3/d – 2010 r.

 • oczyszczalnia ścieków dla miasta Gostynin – Q = 9.500 m3/d – 2009 r.

 • oczyszczalnia ścieków dla miasta Lipsko – Q = 2.000 m3/d – 2007 r.,

 • oczyszczalnia ścieków dla gminy Fabianki – Q = 250 m3/d – 2007 r.,

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie Q = 2.000 m3/d – 2006 r.,

 • rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Papowa Biskupiego Q = 700 m3/d – 2006 r.,

 • modernizacja gospodarki biogazowej na oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy Q = 70.000 m3/d – 2005 r.,

 • modernizacja stacji krat i piaskowników na oczyszczalni ścieków w Inowrocławiu Q = 30.000 m3/d (woj, kujawsko-pomorskie) – 2004 r.,aparat

 • sieć kanalizacyjna na terenie gminy Bytoń l = 20 km – 2004 r.,

 • oczyszczalnia ścieków dla gminy Bytoń Q = 240 m3/d – 2003r.,

 • modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia ścieków dla Jabłonowa Pomorskiego Q = 1.800 m3/d – 2003 r.,aparat

 • Bydgoszcz sieć kanalizacyjna l = 3,5 km + 2 x tłocznia ścieków w dzielnicy Miedzyń, 2 x punkt odbioru osadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej – 2003 r.,

 • rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Złejwsi Wielkiej do Q = 600 m3/d – 2003 r.,

 • modernizacja oczyszczalni ścieków dla miejscowości Potulice Q = 1.500 m3/d – 2002 r.,

 • oczyszczalnia ścieków dla miasta Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie) Q = 8.000 m3/d – 2002 r.,

 • Bydgoszcz sieć kanalizacji deszczowej l = 1,3 km, dn – 300 do 500 mm i sanitarnej l = 2,5 km, dn – 200 do 500 mm w dzielnicy Jachcice – 2002 r.,

 • dla gminy Bobrowo sieć kanalizacyjna l = 13 km, 3 przepompownie ścieków,

 • dla gminy Kruszwica sieć kanalizacyjna l=10 km, 7 przepompowni ścieków,

 • dla gminy Papowo Biskupie – oczyszczalnia ścieków Q = 200 m3/d, sieć kanalizacyjna l = 6 km, przepompownia ścieków,

 • dla miasta Brodnica – zbiorniki retencyjne ścieków deszczowych, modernizacja przepompowni ścieków,

 • dla gminy Czernikowo – oczyszczalnia ścieków Q = 500 m3/d,aparat

 • oczyszczalnia ścieków dla Lucienia Q = 100 m3/d,aparat

 • oczyszczalnia ścieków dla Zbójna Q = 200 m3/d,

 • dla gminy Dobre – przydomowe oczyszczalnie ścieków – 60 szt,

 • dla gminy Bukowiec – kolektor przesyłowy ścieków l = 13 km + 3 przepompownie, kanalizacja w miejscowości Przysiersk,

 • dla gminy Papowo Biskupie – przydomowe oczyszczalnie ścieków – 30 szt.,

 • dla gminy Lubicz – przydomowe oczyszczalnie ścieków – 70 szt., rozbudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości Q = 2000 m3/d, kanalizacja w Lubiczu l = 6 km, 2 przepompownie, przejście kanalizacją nad rzeką Drwęcą,aparat

 • oczyszczalnia ścieków dla osiedla mieszkaniowego w Hieronimowie,

 • dla gminy Barcin – zbiorcza oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Barcin, Piechcin, Sadłogoszcz Q = 3500 m3/d, modernizacja przepompowni ścieków w Barcinie, przepompownia ścieków w Piechcinie, rurociągi tranzytowe l = 7 km,

 • dla gminy Zła Wieś Wielka – gminna oczyszczalnia ścieków Q = 300 m3/d, kanalizacja l = 10 km, 5 przepompowni ścieków,

 • oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dobrzejewice Q = 130 m3/d,

 • dla miasta Lidzbark Welski – oczyszczalnia ścieków Q = 1500 m3/d – układ odbioru ścieków dowożonych,

 • dla gminy Ciechocin – przydomowe oczyszczalnie ścieków – 120 szt., gminna oczyszczalnia ścieków Q = 180 m3/d, oczyszczalnia ścieków w Świętosławiu Q = 50 m3/d,aparat

 • dla miasta Golubia-Dobrzynia – modernizacja głównej przepompowni ścieków,

 • dla gminy Koronowo – rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wtelno do przepustowości Q = 220 m3/d,

 • dla gminy Szczutowo – oczyszczalnia ścieków o przepustowości 180 m3/d, sieci kanalizacyjne l = 10 km + 3 przepompownie,

 • modernizacja oczyszczalni ścieków bytowogospodarczych w Cukrowni "Unisław" (woj. toruńskie) Q=150m3/d,

 • dla miasta Brześć Kujawski – tymczasowa oczyszczalnia ścieków Q = 250 m3/d,

 • dla gminy Brodnica – sieć kanalizacyjna l = 10 km z dwiema przepompowniami,

 • dla gminy Warlubie – oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bókowo,

 • dla gminy Książki – oczyszczalnia ścieków o przepustowości 150 m3/d, sieci kanalizacyjne l = 7 km z trzema przepompowniami, rozbudowa oczyszczalni do przepustowości 300 m3/d, oczyszczalnia ścieków o przepustowości 50 m3/d dla sektora mieszkalnego PGR, kolektor przesyłowy Książki – Wąbrzeźno l = 10 km,

 • oczyszczalnia ścieków dla miasta Wąbrzeźna Q = 6.000 m3/d, modernizacja dwóch miejskich przepompowni ścieków,

 • dla gminy Puszcza Mariańska (woj. skierniewickie) przepustowości 200 m3/d i sieci kanalizacyjne l = 5 km z dwiema przepompowniami.