Stacje odwadniania osadu

Procesy mechanicznego odwadniania osadu stanowią alternatywę do odwadniania osadu w warunkach naturalnych. Są one powszechnie stosowane na oczyszczalniach ścieków bytowogospodarczych. Mogą one również znaleźć zastosowanie przy odwadnianiu osadów powstających w procesach przemysłowych.

sta_odw

Fot.1 Prasa taśmowa do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni w Golubiu Dobrzyniu

HPIM0299-m

Fot 2 Filtr próżniowy – zakład przemysłowy

HPIM0300-m

Fot 3 Prasa komorowa – zakład przemysłowy