Ruchome koryta odpływowe

W układach oczyszczania ścieków pracujących na bazie reaktorów cyklicznych występuje faza dekantacji ścieków oczyszczonych.

Dekantacja ta może być prowadzona poprzez koryta stałe. Wadą takiego rozwiązania jest fakt, że koryto to w fazie napowietrzania i mieszania znajduje się pod lustrem ścieków. W efekcie stanowi ono “pułapkę” na osad. Osad nagromadzony w korycie stałym odpływa do odbiornika w początkowej fazie spustu.

W mniejszych oczyszczalniach ścieków dekantacja może być prowadzona za pomocą koryt pływających połączonych z rurą odpływową elastycznym przewodem. Rozwiązanie takie nie jest możliwe w przypadku konieczności odprowadzania większych ilości ścieków. Przy dużych korytach pływaki wpływają niekorzystnie na hydraulikę komory. Przewody elastyczne o większych średnicach mają dużą sztywność która powoduje “skrzywianie” koryta a co się z tym wiąże nierównomierną pracę krawędzi przelewowej.

Oferowane przez ProEko ruchome koryta pracują na stalowych rurach odpływowych zmontowanych przegubowo. Równomierną pracę krawędzi przelewowej zapewniają prostowody. Podążanie koryta za opadającym zwierciadłem ścieków realizowane jest przez układ automatyki. Typowo oferowane koryta umożliwiają odbiór ścieków w ilości do 1000 m3/h. Możliwe jest indywidualne wykonanie koryta o większym wydatku. W zależności od życzenia zamawiającego mogą być wykonane ze stali zwykłej jak też kwasoodpornej.

kor1

Fot. Ruchome koryto odpływowe o wydatku 1000 m3/h na oczyszczalni ścieków w Cukrowni “Chełmża”