Gospodarka osadowa i odpadowa

 • Anwil Włocławek – suszarnia osadu podekarbonizacyjnego – 2020 r.

 • Łódź oczyszczalnia ścieków – modernizacja stacji odwadniania osadu – 2020 r.

 • Anwil Włocławek – instalacja odwadniania osadu podekarbonizacyjnego – 2020 r.

 • Świnoujście instalacja produkcji nawozów z osadu ściekowego – 2020 r.

 • Modernizacja stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Słupsku – 2020 r.

 • Sucha fermentacja na oczyszczalni ścieków w Słupsku – 2020 r.

 • Kompostownia na oczyszczalni ścieków w Tczewie – 2019 r.

 • Stacja odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Bytoniu – 2017 r.

 • Modernizacja stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Łodzi Q = 170 000 m3/d – 2017 r.

 • Koncepcja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Łodzi Q = 170 000 m3/d – 2016 r.

 • modernizacja stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód 2015 r.

 • stacja odwadniania osadu na Stacji Uzdatniania Wody w Elektrowni Opole (przepustowość SUW 170 000 m3/d) – 2015 r.

 • projekt zamienny suszarni osadów na oczyszczalni ścieków w Opolu – 2014 r.

 • suszarnia osadu na oczyszczalni ścieków w Płocku – 2013 r.

 • suszarnia i stacja odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Żywcu – 2012 r.

 • stacja odwadniania osadu na Stacji Uzdatniania Wody w Toruniu – 2011 r.

 • komory fermentacyjne i suszarnia osadów na oczyszczalni ścieków w Brodnicy – 2010 r.

 • stacja odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie – 2009 r.

 • stacja odwadniania osadu i stacja suszenia osadu na oczyszczalni ścieków w Opolu – 2008 r.

 • stacja suszenia osadów na oczyszczalni ścieków w Grudziądzu – 2006 r.,

 • stacja odwadniania i higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Strzegomiu – 2002 r.,

 • stacja odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie,

 • stacja odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Golubiu Dobrzyniu,

 • kompostownia odpadów dla Zakładu Unifreeze w Miesiączkowie,

 • stacja odwadniania ziemi okrzemkowej dla zakładu produkcyjnego Toruńskich Piwnic Win Vinpol,

 • operaty gospodarki odpadami dla: Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu, Cukrowni “Chełmża”,

 • przeglądy ekologiczne składowisk odpadów komunalnych dla miasta Barcina, Chełmna, gminy Zławieś Wielka.