Nadzory ekspoloatacyjne

  • oczyszczalnia ścieków w Wąbrzeźnie o przepustowości 6000 m3/d aparat

  • oczyszczalnia ścieków w Golubiu-Dobrzyniu o przepustowości 3000 m3/d

  • oczyszczalnia ścieków w Cukrowni "Tuczno" Q = 3000 m3/d aparat

  • oczyszczalnia ścieków dla Cukrowni "Chełmża" i miasta Chełmża Q = 15.000 m3/d