O firmie

Przedsiębiorstwo Inżynierskie "ProEko" powstało w 1991 roku. Jesteśmy firmą inżynierską specjalizującą się w zadaniach związanych z gospodarką wodnościekową, ochroną środowiska oraz procesami technologicznymi zakładów przemysłowych w szczególności w zakres naszej działalności wchodzi:

 • gospodarka wodnościekowa zakładów przemysłowych
 • oczyszczalnie ścieków przemysłowe i komunalne
 • stacje uzdatniania wody dla zastosowań specjalnych oraz komunalne
 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, parowe, gazowe oraz przewody technologiczne mediów przemysłowych
 • biogazownie
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, operaty wodnoprawne, ochrony atmosfery, gospodarki odpadami, dokumentacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Do wyróżniających się prac wykonanych przez przedsiębiorstwo zalicza się:

 • Stacja Uzdatniania Wody dla Miasta Torunia Q = 60.000 m3/d – projekty wykonawcze
 • Suszarnia osadów na oczyszczalni ścieków w Grudziądzu – 27,5 Mg/d
 • Suszarnia osadów na oczyszczalni ścieków w Opolu – 48 Mg/d
 • modernizacja gospodarki ściekowej Zakładów Azotowych "Anwil" we Włocławku (Centralna Oczyszczalnia Ścieków Przemysłowych Q = 25.000 m3/d, Oczyszczalnia Ścieków Specjalnych Q = 4.000 m3/d)
 • modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Brodnicy (Q = 9.000 m3/d)
  oczyszczalnia ścieków i gospodarka wodnościekowa Cukrowni "Tuczno" (Q=3000 m3/d) (druga w Polsce beztlenowa oczyszczalnia ścieków)
 • Oczyszczalnia ścieków dla mleczarni w Łaszczowie Q = 1000 m3/d (pierwsza w Polsce beztlenowa oczyszczalnia ścieków dla przemysłu mleczarskiego)
 • gospodarka wodnościekowa Kombinatu Cukrowniczego "Chełmża"
 • oczyszczalnia ścieków dla Cukrowni "Janikowo" (Q = 3000 m3/d)
 • oczyszczalnia ścieków dla Cukrowni "Kętrzyn" (Q=3000 m3/d)
 • założenia modernizacji gospodarki wodnościekowej Cukrowni “Olmedo” Hiszpania ( o przerobie 12.000 Mg buraków/dobę)
 • stacja uzdatniania wody dla miasta Brodnicy (Q = 8.000 m3/d)

Poza tym przedsiębiorstwo wykonało projekty szeregu oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowogospodarczych oraz wodociągów i kanalizacji. Pełna lista referencyjna każdej branży w zakładce referencje.

Nasze rozwiązania wyróżniane były:

 • Nagrodą Wojewody Toruńskiego
 • Srebnym Medalem Ministra Ochrony Środowiska (dwukrotnie)
 • Nagrodą I stopnia NOT
 • Nagrodą II stopnia NOT (dwukrotnie)
 • I nagrodą w konkursie promocyjnym HIT 2000 za inwestycję ekologiczną
 • Tytułem HIT 2009

Pracujący w Przedsiębiorstwie zespół posiada uprawnienia z zakresu projektowania urządzeń ochrony wód i gleby, wodociągów i kanalizacji, oraz komplet uprawnień branżowych.

Posiadamy również uprawnienia Biegłego Wojewody w zakresie postępowań wodnoprawnych i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

Powierzone nam prace wykonujemy terminowo, kompetentnie, dążymy do ciągłego unowocześniania oferowanych przez nas rozwiązań. Posiadamy własne rozwiązania technologiczne oczyszczalni ścieków bytowogospodarczych i wysokostężonych ścieków organicznych (oczyszczanie w procesie beztlenowym).